22.03.2017


Υποτροφία Διδάκτρων στο Δημοτικό

Αίτηση/Δικαιολογητικά και διαδικασία επιλογής του υποτρόφου

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΤΟΛΙΑ, εκπαιδευτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υλοποιεί το πρόγραμμα υποτροφιών από την καινούργια σχολική χρονιά 2017-2018. Έχει αποφασίσει να χορηγήσει ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ για το Δημοτικό Σχολείο. Το Νήπιο που θα επιλεγεί θα γραφτεί στην Α΄ τάξη και θα φοιτήσει ΔΩΡΕΑΝ για τα έξι συνεχή σχολικά έτη. Η υποτροφία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφόσον ο μαθητής/τρια έχει διαγωγή κοσμιότατη, υψηλή επίδοση στα μαθήματα και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά.


Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών & Υποτροφιών (Γραφ. 207, Macedonia Hall) του Κολλεγίου Ανατόλια μέχρι και τις 30 Μαΐου 2017. Για να γίνει δεκτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητο να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το νήπιο να είναι γεννημένο το έτος 2011.

2. Η κατοικία του νηπίου να είναι εντός των γεωγραφικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

3. Το οικογενειακό δηλωμένο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 20.000€.(το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ για κάθε παιδί επιπλέον των δύο).

4. Το νήπιο να έχει φοιτήσει κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 σε Νηπιαγωγείο.

5. Οι γονείς να αποδεχτούν τον τρόπο επιλογής του υποτρόφου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς μαζί με την αίτηση είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως.

2. Βεβαίωση από το Νηπιαγωγείο που φοιτά το νήπιο.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2016, το Ε9 και/ή βεβαίωση αποδοχών.

4. Φωτογραφία του νηπίου

Η διαδικασία επιλογής του υποτρόφου είναι η εξής:

Το νήπιο, συνοδεία των γονέων του, σε ημέρα που το σχολείο θα καθορίσει, θα εξετασθεί από τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει η Διοίκηση του Κολλεγίου. Η επιτροπή αποτελείται από τη σχολική ψυχολόγο, τη διευθύντρια του Δημοτικού και τη δασκάλα της 1ης τάξης του Δημοτικού Ανατόλια. Η εξέταση-συνέντευξη, που θα περιλαμβάνει δομημένες και αδόμητες δραστηριότητες διερεύνησης βασικών δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει το παιδί, θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. Η επιτροπή με παιδοκεντρικό πνεύμα αξιολόγησης θα επιλέξει τους επικρατέστερους υποψήφιους, οι οποίοι θα προκριθούν στη φάση της τελικής επιλογής, και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η τελική επιλογή για τη χορήγηση της υποτροφίας θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Υποτροφιών του Δημοτικού Ανατόλια, η οποία θα συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών & Υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια (τηλ. 2310 398203, email: enroll@anatolia.edu.gr)


Κατεβάστε την αίτηση εδώ
 
Print
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2017 Anatolia Elementary School, 31B Sevenidi str., P.O.Box 21021, P.C. 55535, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398370, +30 2310 301330
Find us on:FacebookYouTube