Τα παιδιά του νηπιαγωγείου του Ανατόλια έρχονται σε πρώτη επαφή με τα αγγλικά, μέσω του παιχνιδιού. Η νηπιαγωγός τους μιλά μόνο αγγλικά, αλλά αυτό φαίνεται «φυσιολογικό», καθώς τους δείχνει – παρά τους λέει – αυτό που εννοεί. Τα παιδιά τραγουδούν, ακούν ιστορίες, παίζουν παιχνίδια, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές κάρτες, αποστηθίζουν ποιήματα και απασχολούνται σε μια σειρά από διασκεδαστικές και διαδραστικές δραστηριότητες (όπως το γνωστό παιχνίδι “Simon Says”).

Τα παιδιά συνηθίζουν να ακούν την αγγλική γλώσσα, απαντούν στις οδηγίες που δίνονται στα αγγλικά και διασκεδάζουν χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Σε λίγο καιρό, ανταποκρίνονται και αυτά στα αγγλικά, τόσο στη νηπιαγωγό, όσο και μεταξύ τους. Εκτός από τον προφορικό αγγλικό λόγο, τα παιδιά αναπτύσσουν επίσης και μια σειρά από βασικές ικανότητες γραφής και ανάγνωσης: μαθαίνουν την αγγλική αλφαβήτα, αρχίζουν να αναγνωρίζουν γραπτές λέξεις και γρήγορα μαθαίνουν να γράφουν δικές τους λέξεις και σύντομες προτάσεις.

Το αγγλικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου συνοψίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού
  • Η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι διαδραστική και βασίζεται στην επικοινωνία
  • Στις τάξεις ομιλούνται μόνο τα αγγλικά
  • Τα παιδιά μιλούν στα αγγλικά για θέματα που γνωρίζουν: ζώα, φαγητά, σχολείο και σπίτι κ.α.
  • Τα αγγλικά κατακτώνται με φυσικό τρόπο καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τόσο το μυαλό όσο και το σώμα τους
  • Η «διδασκαλία» του λεξιλογίου και της γραμματικής είναι ενσωματωμένη στα «μαθήματα»
  • Η συστηματική ενασχόληση των παιδιών με μια γλώσσα που είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους δεν τα μπερδεύει
  • Τα αγγλικά χρησιμοποιούνται για την καθημερινή επικοινωνία – π.χ. για να ζητήσουν νερό, να πουν μια ιστορία κ.λ.π.
  • Πρωταρχικός μας στόχος είναι η συμμετοχή και η διασκέδαση κάθε παιδιού χωριστά.
  • Τα παιδιά διδάσκονται αγγλικά 6 ώρες την εβδομάδα

 

 

Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2017 Anatolia Elementary School, Σεβενίδη 31B, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398370, +30 2310 301330
Find us on:FacebookYouTube
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ