Εγγραφές AES

 

Ανακοίνωση για την πολιτική μη-διακρίσεων του σχολείου όσον αφορά τους μαθητές του

Το Anatolia Elementary School κάνει δεκτούς μαθητές κάθε εθνικής, εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής, προσφέροντάς τους ίδια δικαιώματα και προνόμια σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές του, που αφορούν τους μαθητές.  Σέβεται απόλυτα την εθνική, εθνοτική και φυλετική καταγωγή κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών του πολιτικών, των πολιτικών των εγγραφών του, καθώς και των υποτροφιών του. 

 

Εγγραφές στην Α' τάξη

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στους μαθητές/-τριες του σχολείου μας καθώς και στα αδέρφια τους.

Τα νήπια που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο μας, τα αδέρφια μαθητών/-τριών του Anatolia Elementary School  καθώς και ένας περιορισμένος αριθμός νηπίων που προέρχονται από άλλα νηπιαγωγεία με σειρά προτεραιότητας χωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά σε αγόρια και κορίτσια.

Στη συνέχεια, αναλογικά με κριτήριο το φύλο και με αλφαβητική σειρά, συγκροτούν τα τρία τμήματα της Α’ Τάξης, ο αριθμός των οποίων συμφωνεί με όσα προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας του σχολείου.

Για την εγγραφή των νέων μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Δέσποινα Γκλαβίνα (2310398254) όπου κατόπιν συνεννόησης ορίζεται ενημερωτική συνάντηση των γονέων με τη Διευθύντρια του Anatolia Elementary School, κατά την οποία ενημερώνονται για το πρόγραμμα σπουδών και γενικότερα για τη φιλοσοφία και τους στόχους του σχολείου.

 

                Εγγραφές στις ενδιάμεσες τάξεις του AES

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε ενδιάμεσες τάξεις, το Σχολείο δέχεται αιτήσεις µαθητών/-τριών για εγγραφή από άλλα σχολεία.

Για την εγγραφή των νέων μαθητών/-τριών στις ενδιάμεσες τάξεις ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται και στην Α´ τάξη.

 

Τρόποι καταβολής διδάκτρων 

Λεπτομέρειες για την καταβολή των διδάκτρων δίνονται στη σχετική σελίδα. 

 

Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2017 Anatolia Elementary School, Σεβενίδη 31B, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398370, +30 2310 301330
Find us on:FacebookYouTube
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ